Garantie via KKVP

Samenwerking met landelijke organisaties

Spoedontruiming mogelijk

Uw hulp voor de woningontruiming, het opslaan van inboedel en/ of de verhuizing van uw cliënt

Werk als bewindvoerder samen met Woningontruiming Regionaal!

Samenwerking als bewindvoerder

Tijdens het werk als curator, bewindvoerder of mentor van een cliënt komt het voor dat hij/ zij verhuist moet worden naar een psychiatrische instelling of zorgcentrum en dat de oude woning leeggeruimd dient te worden.
Wij als Woningontruiming Regionaal kunnen u hierbij dan van dienst zijn.

Een woningontruiming houdt bij ons in:

  • Respectvolle omgang

Onze medewerkers gaan op een respectvolle manier om met de eigendommen van nabestaanden.

  • Transparante documentatie

Door de volledige boedel te inventariseren en te documenteren houden u en de nabestaanden zicht op de boedel die we hebben aangetroffen, hebben ontruimd en waar deze spullen heen zijn gegaan.

  • Waarde nalatenschap verhogen

Waardevolle items bieden we aan bij veilinghuizen. We leggen vast wat de veilingmeester verwacht dat de ingebrachte stukken kunnen opbrengen. Nadat de boedel bij het veilinghuis is ingebracht, ontvangt u van het veilinghuis een inbrengformulier. Wanneer de boedel geveild is, krijgt u een overzicht van de verkochte goederen en wordt de opbrengst direct door het veilinghuis op de door u opgegeven rekening gestort.

  • Mens en milieu

Onverkoopbare en of waardeloze boedel wordt netjes uit de woning verwijderd en gerecycled of gedoneerd aan diverse stichtingen en maatschappelijke organisaties.

  • Leeg en bezemschoon

De ontruimde woning leveren we volgens het boekje op. Elke verhuurder/ woningbouwvereniging is tevreden met het resultaat wat Woningontruiming Regionaal hen geleverd heeft, Makelaars maken wij gelukkig met een verkoop-klaar huis.

Neem contact op

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid