Garantie via KKVP

Samenwerking met landelijke organisaties

Spoedontruiming mogelijk

Woningontruiming Regionaal wil positieve veranderingen mogelijk maken. We moeten nog veel langer met elkaar maar ook met de aarde mee. Daarom vinden wij het belangrijk om bewust om te gaan met alle materialen die wij dagelijks binnen krijgen.

Landelijk gezien wordt er 5.3 miljard kilo aan grofvuil geproduceerd in Nederland per jaar, daarvan wordt 2.3 miljard kilo aan grofvuil nog steeds niet gerecycled.
De regio Woningontruiming CVS is afgelopen jaar gestart met een proefjaar in samenwerking met Containerbedrijf Beelen om te bekijken of we meer met het “grof vuil” konden doen in de vorm van recycling……..

Vanuit de circulaire werkwijze maakt Beelen optimaal gebruik van de aanwezige materialen. Dit kan leiden tot direct hergebruik van onderdelen uit de woning, zoals hout en andere materialen die uit de woningontruiming voort komen.
Beelen kijkt naar de beste oplossing om materialen weer te hergebruiken. Deze aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.
Beelen staat voor het sluiten van de materiaalcirkels. Al meer dan 25 jaar werken zij samen met opdrachtgevers en partners aan het hoogwaardig hergebruiken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij onze woningontruimingen.
Het ingezamelde afval, wordt door Beelen middels innovatieve sorteer- en scheidingsinstallaties voor 99,45% direct verwerkt tot eind- of energieproduct. Het afval wordt verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen, bouwmaterialen, producten en alternatieve brandstoffen.

Als dit proefjaar slaagt gaan ook de andere regio’s van Woningontruiming Regionaal samenwerken met Beelen om nog beter en bewuster met het grof vuil om te gaan als dat wij nu al doen.