085-4014491
Woningontruiming Regionaal werkt actief mee aan het KLIMAAT akkoord ! Een initiatief van de Topsector Energie in Nederland !
Naar overzicht

Groen project: Groen en Gemak

07 juni 2018 Woningontruiming Regionaal werkt actief mee aan het KLIMAAT akkoord ! Een initiatief van de Topsector Energie in Nederland !


Woningontruiming Regionaal is participant in het project “groen en gemak” ! Een mooi project op initiatief van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO waarbij wij mensen gaan ontzorgen bij het leegruimen van b.v. de zolder in de woning om energiebesparende maatregelen te nemen.
Samen met andere “groene” deelnemers/bedrijven aan dit project kunnen we de “gedoe-factor” bij mensen wegnemen en huishoudens verleiden tot het nemen van groene maatregelen.


Doelstelling
Het doel van dit project is om bewoners verleiden tot het nemen van groene beslissingen in en om het huis. De thema’s hierbij zijn het verminderen van energieverbruik (energiebesparing), het overschakelen op duurzame energiebronnen (energietransitie), en het water-robuust inrichten van de directe omgeving van woningen (klimaatadaptatie). We willen verleiden door ontzorging: het eigenaren én huurders makkelijker maken een groene maatregel te nemen door een Groen & Gemak concept aan te bieden dat rekening houdt met één of meer psychologische factoren. Een bekend voorbeeld op het gebied van energiebesparing is het aanbod om de zolder op te ruimen als de zolder geïsoleerd wordt; uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen zolderisolatie uitstellen omdat ze opzien tegen het opruimen van hun zolder. Woningontruiming Regionaal is participant bij dit project en zal bij dit onderdeel “leegruimen” aan de slag gaan.
Wij gaan echter verder door ook te kijken naar ontzorgende maatregelen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Een tweede doel van dit project is het samenbrengen van ondernemers uit het “groene” domein (zoals isoleerders) en het “gemak” domein (zoals opruimers). Deze nieuwe samenwerking stimuleert productuitbreiding op beide domeinen.

We zullen in de komende tijd wetenschappelijke publicaties schrijven en presentaties geven, en geven we via (social) media en vlogs tussentijdse updates van ons onderzoek.

Voor meer informatie zie: https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/groen-en-gemak-hoe-ontzorg-je-bewoners-bij-groene-beslissingen-00029196

Deel dit bericht

Service

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Typ bovenstaande code over.