Uw operationeel partner
voor het zorgeloos afwikkelen van een nalatenschap

Werk als Notaris samen met

Woningontruiming Regionaal!

Een overlijden voor nabestaanden een emotioneel zware periode. Het komt voor dat nabestaanden geen tijd, zin of niet de mogelijkheid hebben om zelf een woning te ontruimen. Daarnaast kan er sprake zijn van onenigheid en het ontbreken van vertrouwen binnen de familie. Op zulke momenten kan Woningontruiming Regionaal uitkomst bieden.

Een woning­ontruiming houdt bij ons in:

  • Respectvolle omgang

Onze medewerkers gaan op een respectvolle manier om met de eigendommen van nabestaanden.

  • Transparante documentatie

Door de volledige boedel te inventariseren en te documenteren houden u en de nabestaanden zicht op de boedel die we hebben aangetroffen, hebben ontruimd en waar deze spullen heen zijn gegaan.

  • Waarde nalatenschap verhogen

Waardevolle items bieden we aan bij veilinghuizen. We leggen vast wat de veilingmeester verwacht dat de ingebrachte stukken kunnen opbrengen. Nadat de boedel bij het veilinghuis is ingebracht, ontvangt u van het veilinghuis een inbrengformulier. Wanneer de boedel geveild is, krijgt u een overzicht van de verkochte goederen en wordt de opbrengst direct door het veilinghuis op de door u opgegeven rekening gestort.

  • Mens en milieu

Boedel wat niet meer geschikt is voor een tweede leven wordt netjes uit de woning verwijderd en gerecycled. Boedel wat wel geschikt is voor een tweede leven wordt gedoneerd aan diverse stichtingen en maatschappelijke organisaties.

  • Leeg en bezemschoon

De ontruimde woning leveren we volgens het boekje op. Elke verhuurder/ woning­bouwvereniging is tevreden met het resultaat wat Woningontruiming Regionaal hen geleverd heeft, makelaars maken wij gelukkig met een verkoop-klaar huis.